Eski Kermen: tzv. "Stará pevnost" na Krymu


Vytesaných staveb v kamení je po celém světě spousta. Nejznámnější a nejvíce navštěvovaná je zajisté Petra v Jordánsku. Podívejme se trochu blíže k Evropě. Starobylé jeskynní obydlí na Krymském poloostrově poblíž pevnosti Mangup. Zde se nachází tajemná tzv. "Stará pevnost".


Tyto do skal vytesané monolitické obydlí se často nazývají "Feodoro" nebo "Theodoro". Ale většina místních je nazývá Eski Kermen [Эски-Кермен], znamená to v překladu "Stará pevnost". Místo je pozoruhodné hned z několika důvodů. ¨Hlavní je asi její autenticita. Vymiká se všemu , co z té doby známe. 

Z Wikipedie se dozvíte, že se jedná o "stavbu" z 6. století. Starobylé Eski Kermen se nachází na obtížně přístupném horském svahu. Je to jedno z nejstarších a nejmalebnějších jeskynních měst v okolí Bakhchysarai. Díky své vzácné autenticitě, která umožňuje pocítit starověku, se jedná o středověkou osadu, jejíž název znamená v tatarském jazyce "Stará pevnost", je to nejnavštěvovanější archeologická památka Krymské vysočiny.

Dobře opevněná pevnost (lépe řečeno celé město) byla postavena byzantskými obyvateli na konci 6. století, aby chránilo přístup k Chersonesus, který byl hlavní základnou Byzantské říše na Krymském poloostrově. Eski Kermen obklopovaly až 30 metrů vysoké zakřivené skály a sloužily jako jeho přirozená obrana. 

Kromě toho se mohutné kamenné zdi týčily v horní části pevnosti soutěsek až do města. Systém opevnění osady se skládal z nejvíce opevněného jižního obranného střediska, umístěného u hlavních městských bran a ze severního hlídkového komplexu, kam se dostalo pouze po schodech skrze tajnou jeskyni se skrytým vchodem. Kasematy a místnosti pro stráže, kteří kontrolovali přístupy k Eski Kermenovi, se nacházely přímo před příkrovem.

Prosperita a vrchol Eski Karmen

Období prosperity města zažilo mezi 10. století až 13. stoletím. V té době se jeho území rozšířilo na devět hektarů a počet obyvatel vzrostl na tři tisíce lidí, kteří byli převážně zaměstnáni v zahradnictví a zemědělství. 

Eski Kermen se stal velkým obchodním a řemeslným centrem a významným administrativním a politickým centrem jihovýchodního Krymu. Jednalo se o plnohodnotné středověké město s obdélníkovými čtvrtěmi, které byly rozděleny širokými uličkami. Vedle bytových domů se zde nacházelo několik povrchových i podzemních chrámů.

Celkem v Eski Kermen napočítáme 350 jeskyní. Většina z nich byla použita pro potřeby domácnosti: jako ohrady a obchody s potravinami. Samostatná síť jeskyní sloužila jako sýpka, jejíž zásoby pomáhaly středověkým obyvatelům města vydržet dlouhá obléhání.

Eski Kermen přestal existovat v 1299, když to bylo téměř kompletně zničeno mongolskými vojsky. Město se snažilo zotavit, ale o století později mongolská armáda zničila zbývající opevnění a zpustošila ho úplně. Od té doby je Eski Kermen opuštěným místem. Důkazem jsou značné rány v podobě děr v jeskyních. I přes svůj tragický osud se městu podařilo zachovat zbytky mnoha opevnění, chrámů a rezidenčních sídlišť ve skalách. Je až neuvěřitelné, co zůstalo a co je stále důkazem úžasných kamenných domů a středověkých uliček.

Za zmínku rozhodně stojí často navštěvovaný obrovský Chrám tří jezdců, vytesaný do kamene skal města. Na jeho zdech přežily fragmenty fresky z 12.-13. století. Zřícenina dalšího starověkého chrámu - baziliky, postavené před patnácti sty lety - stojí na bývalém centrálním náměstí jeskynního města. Jedním z nejzajímavějších památek Eski Kermen je hluboká studna, která prochází celou tloušťkou skály. 89 schodů sestupují do jejího nitra a vedou do jeskyně, ve které se hromadila voda ze zdrojů úpatí náhorní plošiny.

Pokud se sem chcete vypravit, vezměte si autobus přímo z Bakhchysarai do jedné z vesnic sousedních s Eski Kermen: Holmovka, Zalesnoye nebo Krasny Mak. Pak se vydejte na horskou plošinu. Místo je celkem značené.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Ti za Tvůj názor k tomuto článku v komentáři!