Neoplácejte zlé zlýmV lese vypukl požár. Hasič, který oheň hasil spatřil v hořícím křoví se kroutit hada. Sehnul se, aby jej zachránil před ohněm. Bez váhání sáh po hadovi do ohně ale ten jej kousl. Bolestí a z šoku z kousnutí hasič hada upustil a ten spadl opět do hořícího křiví. Hasič popadl klacek a snažil se hada klackem vytáhnout. Z povzdálí ho pozoroval jeho kolega....

a zeptal se ho: "Proč se toho hada ještě snažíš zachránit, vždyť tě kousl!?" 
Hasič mu odpověděl:" Přirozené chování hada v ohrožení je, že kousne, ale to neznamená, že to změní mé chování pomáhat."

Nikdy neměňte povahu svého chování, jen kvůli tomu, že vám někdo ublíží. Neztraťte své dobré srdce, poučte se a buďte více ostražití.

Někteří se honí za štěstím, jiní tomu věří, že jej mají. Starejte se více o své svědomí než o svou pověst. Protože vaše svědomí je to, co jste, a vaše pověst je to, co si o vás myslí ostatní. A co si o vás myslí ostatní, není váš problém, je to jejich problém.

Někdy kritika druhých s vámi ve skutečnosti ani nemá nic společného. Oni se prostě cítí podvedeni životem a místo toho, aby převzali kontrolu nad touhami svého srdce, snaží se umlčet touhy druhých, stáhnout je do podobného zoufalství. Proto křičí, nadávají, jsou zlí. Snaží se uhasit svou vlastní bolest na vás.

Připomenu i slova Ježíše z Bible: „Nikomu neoplácejte zlé za zlým. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji“ (Římanům 12:17–18). 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Ti za Tvůj názor k tomuto článku v komentáři!