Peníze tu nejsouV kultovním filmu The Matrix (1999) se hlavní hrdina Neo dostane k vědmě. Zatímco čeká, potkává další adepty na toho "Vyvoleného". Jedním z nich je malý mnich, který ohýbá lžičku svou myslí. Neo od malého kluka slyší tato slova: "Nesnaž se ohnout lžíci, je to nemožné.  Raši si snaž uvědomit si pravdu: Lžíce tu není."  Zkuste si celou tuto scénu přehrát ještě jednou, tentokrát vyměňte slovo lžíce za slovo peníze. 

Lžíce tu není, tedy peníze tu nejsou.

Zde je daná scéna se lžící z filmu Matrix:

Přehrajme si celý tento rozhovor ještě jednou. 

Tentokrát vyměníme slovo lžíce za slovo peníze: Malý mnich: "Nesnaž se ohnout lžíci peníze. Je to nemožné. Radši si snaž uvědomit si pravdu."
Neo: " A jakou?"
Malý mnich: "Lžíce tu není Peníze tu nejsou."
Neo: "Lžíce tu není? Peníze tu nejsou?"
Malý mnich: "Tak pochopíš, že to co se ohýbá není lžíce nejsou peníze, jsi to ty sám."

Pokud si uvědomíme, že tu žádné reálné peníze nekolují, zažijete možná asi jeden z těch "aha" momentů. 

Ne vážně, peníze tu nejsou.


Paradox eurobankovek

V glosáři Evropské centrální banky (dále jen ECB) jsou peníze definovány následovně: 

"Peníze jsou aktivum přijaté na základě všeobecného souhlasu jako prostředek směny. Může mít například podobu mincí nebo bankovek nebo jednotek uložených na předplacené elektronické čipové kartě. K peněžním účelům slouží i krátkodobé vklady u úvěrových institucí. V ekonomické teorii plní peníze tři různé funkce: (1) zúčtovací jednotka; (2) platební prostředek; a (3) uchovatel hodnoty. Centrální banka nese odpovědnost za optimální výkon těchto funkcí a činí tak tím, že zajišťuje udržování cenové stability."

Přímo na stránkách Evropské centrální banky (dále jen ECB) se hovoří pouze o "bankovkách" a "mincích", ne o penězích.  

"ECB a centrální banky zemí eurozóny jsou ze zákona oprávněny vydávat eurobankovky. V praxi pouze národní centrální banky (NCB) fyzicky vydávají a stahují eurobankovky (a také mince)."

Pouze na dvou místech na stránkách se setkáme s pojmem "peníze". Jediná stránka ECB, která zmiňuje slovo "peníze" popisuje "roli hotovosti" v monetárním systému:

 
"Zajišťuje vaši svobodu a autonomii. Bankovky a mince jsou jedinou formou peněz, kterou si lidé mohou ponechat bez účasti třetí strany."

"Je to inkluzivní. Hotovost poskytuje možnosti platby a spoření pro lidi s omezeným nebo žádným přístupem k digitálním penězům, což je klíčové pro začlenění sociálně slabých občanů, jako jsou senioři nebo skupiny s nižšími příjmy."

"Je to bezpečné. Hotovost se ukázala jako bezpečná z hlediska kybernetické kriminality, podvodů a padělání. A jelikož se jedná o peníze centrální banky, nenesou s sebou finanční rizika ani pro plátce, ani pro příjemce."

"Je to uchovatel hodnoty. Hotovost je více než jen platební nástroj. Umožňuje lidem držet peníze za účelem spoření bez rizika nesplácení."

Druhé místo na stránkách ECB je stránka s přehledem historie "Naše peníze". A to je i jediné slovo na této stránce. 

"Dnes jsou eurobankovky a mince zákonným platidlem v 19 z 27 členských států Evropské unie, ... Hotovostní platby ve stejné měně nyní provádí 340 milionů lidí – eurobankovky a mince se staly hmatatelným symbolem evropské integrace."


Co stojí na euro bankovkách a mincích?

Pokud se podíváte přesně na eurobankovky první a Série Europa, jak jsou i popsané Evropskou centrální bankou popsané, tak ale nikde, doopravdy nikde, se na nich nehovoří o tom, že se jedná o peníze nebo o toto euro platidlo. Nikde na žádné z EURO bankovek nenajdete slovo "peníze" ani v jednom evropském jazyce.

Eurobankovky nesou pouze: 
  • Iniciály Evropské centrální banky v devíti jazykových verzích – BCE ECB ЕЦБ EZB EKP EKT EKB BĊE EBC
  • Název „Euro“ v několika abecedách. Kromě latinky (EURO) a řecké abecedy (EYPΩ) je v souvislosti se vstupem Bulharska do EU v roce 2007 název měny napsán také v cyrilici (EBPO).


Proč není na eurobankovkách uvedeno, že se jedná o platidlo?

Pokud tedy ECB vyrábí a emituje eurobankovky, které jsou platidlem, proč to nestojí přímo na těchto bankovkách?  
Není to zvláštní, že neplatíme "penězi"? Každý hovoří o "penězích" a o "platidle", jen to není na samotných bankovkách vůbec zmíněné?

Připomenu větu, kterou Neo ve filmu Matrix slyšel: "Lžíce tu není." 

Peníze tu nejsou?
Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Ti za Tvůj názor k tomuto článku v komentáři!