Dopis Alberta Einsteina své dceři. Mýlil jsem se.Koncem roku 1980 Lieserl, dcera slavného génia věnovala* 1400 dopisů, psaných Albertem Einsteinem, Hebrejské univerzitě (vznikl i institut Einstein Papers Project) s příkazem nepublikovat je, dokud neuběhne dvacet let od její smrti. Toto je překlad jednoho  z dopisů jejího otce, který ji kdysi poslal.


Zde je volný překlad jednoho z těchto 1400 dopisů Alberta Einsteina zaslaných jeho jedné z dcer Lieserl:
…“Když jsem navrhoval teorii relativity, jen málokdo mi rozuměl a to, co nyní odhalím a předám lidstvu, se také střetne s nedorozuměním a předsudky ve světě.

Žádám vás, abyste dopisy střežili tak dlouho, jak to bude nutné, roky, desetiletí, dokud společnost nebude dostatečně vyspělá, aby přijala to, co vysvětlím níže.

Existuje extrémně silná síla, pro kterou věda dosud nenašla formální vysvětlení. Je to síla, která zahrnuje a vládne všem ostatním, a dokonce stojí za jakýmkoliv fenoménem působícím ve vesmíru a dosud nebyla námi identifikována.

Tato univerzální síla je LÁSKA.

Existuje extrémně silná síla, pro kterou věda dosud nenašla formální vysvětlení. Je to síla, která zahrnuje a vládne všem ostatním, a dokonce stojí za jakýmkoliv fenoménem působícím ve vesmíru a dosud nebyla námi identifikována.

Tato univerzální síla je LÁSKA.

Když vědci hledali jednotnou teorii vesmíru, zapomněli na nejmocnější neviditelnou sílu.

Láska je Světlo, které osvěcuje ty, kdo ji dávají a přijímají.

Láska je gravitace, protože díky ní se někteří lidé cítí přitahováni k ostatním.

Láska je síla, protože znásobuje to nejlepší, co máme, a umožňuje, aby lidstvo nezhaslo ve svém slepém sobectví. Láska se odhaluje a odhaluje.

Pro lásku žijeme a umíráme.

Láska je Bůh a Bůh je Láska.

Tato síla vše vysvětluje a dává životu smysl. To je proměnná, kterou jsme příliš dlouho ignorovali, možná proto, že se bojíme lásky, protože je to jediná energie ve vesmíru, kterou se člověk nenaučil řídit podle libosti.

Abych lásku zviditelnil, provedl jsem jednoduchou substituci ve své nejslavnější rovnici.

Pokud místo E = mc2 přijmeme, že energii k uzdravení světa lze získat láskou vynásobenou rychlostí světla na druhou, dospějeme k závěru, že láska je nejmocnější síla, která existuje, protože nemá žádné limity.

Po selhání lidstva v používání a kontrole ostatních sil vesmíru, které se obrátily proti nám, je naléhavé, abychom se živili jiným druhem energie…

Chceme-li, aby náš druh přežil, máme-li najít smysl života, chceme-li zachránit svět a každou cítící bytost, která jej obývá, je láska jedinou odpovědí.

Možná ještě nejsme připraveni vyrobit bombu lásky, zařízení dostatečně silné, aby zcela zničilo nenávist, sobectví a chamtivost, které devastují planetu.

Každý jedinec však v sobě nese malý, ale mocný generátor lásky, jehož energie čeká na uvolnění.

Když se naučíme dávat a přijímat tuto univerzální energii, drahá Lieserl, potvrdíme, že láska přemůže všechno, je schopna překonat všechno a cokoli, protože láska je kvintesence života.

Hluboce lituji, že jsem nedokázal vyjádřit, co je v mém srdci, které pro vás celý život tiše bije. Možná je na omluvu pozdě, ale čas je relativní, musím ti říct, že tě miluji a díky tobě jsem dosáhl konečné odpovědi! “.

Tvůj otec Albert Einstein

___________
*Pokud jde o kontroverzi kolem tohoto dopisu: „‚Spisy nebyly darovány samotným Einsteinem, ani jeho dcerou Lieserl. Dopisy darovala Margot Einsteinová, nevlastní dcera vědce,“ tvrdí Diana Kormos – Buchwald, šéfredaktorka Einstein Papers Project.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Ti za Tvůj názor k tomuto článku v komentáři!