Máte ve svém okolí psychopata?Dnešní psychopat není psychopatický vrah. Většina psychopatů má stejný druh základního myšlení jako všichni ostatní. Psychopati nejsou na první pohled vidět. Dnešní doba přiměla psychopaty se přizpůsobit, naučili tyto "nežádoucí vlastnosti vraha" omezit nebo dokonale skrývat. A právě tento fakt, že psychopat ve společnosti není jen tak vidět, dělá z psychopatů velmi nebezpečné jedince. Co myslíte, máte ve svém okolí svého psychopata? 

Psychopatie je psychická porucha, kterou jen tak u člověka nepoznáte a neodhalíte. V tomto článku se pokusím poskytnout přehled některých hlavních charakteristik psychopatie a psychopatů, klíčových osobnostních rysů psychopata, na které je třeba se zaměřit při jeho snaze o  odhalení.  

Základem pochopení psychopatie byl pro mě dokument Ryba smrdí od hlavy. Po shlédnutí tohoto dokumentu jsme si uvědomil, že takovéhoto člověka jsem v životě měl.  Začali mi docházet souvislosti, které vysvětlovaly situace, ve kterých mi s tímto člověkem zrovna příjemně nebývalo. Na konci článku najdete i mou osobní zkušenost s psychopatem.

Máte ve svém okolí psychopata vy? Dokument  "I am<fishead("  - Ryba smrdí od hlavy

Za tímto skvělým dokumentem "Ryba smrdí od hlavy: Jsou firemní lídři psychopati?" stojí Češi Misha Votruba a Václava Dejčmara. Tento dokument je jeden z těch dokumentů, který vám otevře oči na dané téma

Dokument Ryba smrdí od hlavy otevírá téma psychopatie a v základních klíčových bodech upozorňuje na to, jak moc je psychopat ne jen ve vedoucí roli nebezpečný.

V dokumentu vystupuje přední světový odborník na psychopatii, doktor Robert D. Hare, a také kolega výzkumník a spoluautor populární knihy Hadi v oblecích Paul Babiak.  Najdete zde i známého profesora psychologie Philipa Zimbarda

Z tohoto důvodu dokument klade jednoznačný důraz na korporátní psychopatii a působení psychopatů na pracovišti, i když pokrývá i mnoho dalších aspektů toto tématu. 

O samotném dokumentu se dozvíte něco málo přímo na jeho stránkách <Fishead(.

Tvůrci filmu také poskytují užitečné informace o tom, jak psychopatie ovlivňuje společenské struktury, jako je politika, finanční instituce a masová hnutí.


Uchopení tématu psychopatie ve filmu "I am <fishead("

Prvních 15 nebo 20 minut tohoto dokumentárního filmu poskytuje vynikající shrnutí běžných definic a popisů psychopatů okolo nás. Nejprve vyvrací běžný mýtus, že psychopat je násilný sériový vrah jako ve filmech. Tito lidé samozřejmě existují, ale představují jen velmi malou část všech psychopatů.

Hare a Babiak také poskytují vynikající shrnutí některých klíčových definujících rysů a charakteristik psychopata. Níže uvedu hlavní z nich, které jsou pro rozpoznání psychopatie relevantní.

Kdo ve vašem okolí vykazuje rysy psychopata?

Udělejte si sami malý test a zkuste se podívat na následující základní rysy psychopata. Odpovídá daná charakteristika někomu ve vašem okolí?


Kdo je pravý "psychopat"?

Je důležité se odklonit od prezentovaného klišé psychopata jako čistě násilného sériového vraha. Zde jsou základní rysy psychopatického chování:  • Psychopatický člověk není prostě jen vrah -Tvůrci dokumentu poukazují na to, že tito psychopati jsou pouze extrémnější podmnožinou mnohem širší části společnosti a že většina psychopatů ve skutečnosti zapadá do společnosti mnohem efektivněji. Tito lidé možná překvapivě ani na první pohled nevyčnívají svými zvláštnostmi nebo odlišnostmi. Dokonalým příkladem tohoto nenápadného člověka psychopata je takzvaný korporátní psychopat. Je to člověk, který má všechny rysy psychopatie, ale který si ve světě vede velmi dobře a postupuje po kariérním firemním žebříčku velmi hladce.
  • Psychopat nevnímá lidské emocePsychopat je někdo, kdo plně nerozumí nebo nevnímá lidským emocím. Psychopat vidí, že jiní lidé prožívají vnitřní nástroj, čemu se říká emoce, ale oni sami ve skutečnosti necítí uvnitř nic. Tudíž sami neví, co to přesně je. Jejich chápání emocí má čistě intelektuální logické schéma. To je vše. Emoce jednoduše neprocítí. Výzkum prokázal tuto skutečnost tím, že ukázal, že mozek psychopata nedokáže zpracovat emocionální události stejným způsobem jako normální lidé. Části mozku normálně spojené s chápáním a zpracováním emocionálních událostí nefungují u psychopata jako u normálních lidí. Události, které u normálních lidí vyvolávají emocionální reakci, jsou pro psychopata emocionálně považovány za neutrální, nedůležité události, jakkoli děsivé a znepokojivé mohou v životě být.
  • Psychopat není schopen projevit empatii - S tímto nedostatkem schopnosti zpracovat emoce je spojen naprostý nedostatek schopnosti vcítit se do druhých - neschopnost empatie. Nedokážou se vžít do emocionální kůže druhého a netrpí tedy ani lidským utrpením.
  • Psychopat nemá svědomí - Psychopati jsou bez svědomí v tom, že mohou intelektuálně chápat rozdíl mezi dobrem a zlem, ale toto chápání nemá žádnou emocionální složku. Necítí rozdíl mezi správným a špatným. Tímto tématem se detailně zabývá Robert D. Hare ve své knize Bez svědomí.
  • Psychopat je extrémní egocentrik - Psychopati jsou také extrémně egoističtí, sebestřední a nemají žádné výčitky z toho, jak zacházejí s ostatními. Fungují čistě na úrovni moci, dominance a ega.
  • Psychopat je okouzlující s psychopatickým kouzlem - Psychopati mají povrchní kouzlo, dokážou snadno zaujmout lidi. Jsou schopni vytvořit silné „psychopatické pouto“ se svými "oběťmi", které může být velmi obtížné zlomit. Není takové kouzlo, spíše to je pro ostatní mucholapka, past. Jednoduše jsou schopni si vás zaháčkovat jak oni sami potřebují. 
  • Psychopati jsou manipulátoři - Psychopati jsou od přírody velmi manipulativní a podvodní a jsou velmi zběhlí a schopní oklamat lidi. Dokonce i velmi zkušení výzkumníci, jako je Robert Hare, připouštějí, že nemohou okamžitě rozpoznat psychopata. správná identifikace psychopata  zabere čas i těm nejzkušenějším a nejtrénovanějším pozorovatelům a odborníkům.
  • Psychopat vše vnímá jen jako hru - Jakmile se psychopat začne nudit, daného člověka šťastně „upustí“ a odejde z daného vztahu (osobní i profesionální vztah mám na mysli). Tato osoba je pak ponechána se všemi druhy emocionálních zranění. Psychopat si možná myslí, že byl/a s někým ve skutečném vztahu. Ve skutečnosti takový psychopat vnímal celý vztah pouze jako hru.
  • Psychopat může působit jako velmi funkční a úspěšný jedinec - Psychopati mohou často velmi dobře zapadnout do společnosti a dokonce se jevit jako vysoce funkční a úspěšní jedinci. Mohou se zaměstnavateli prezentovat jako ideální potenciální kandidát na zaměstnání. (Více o psychopatických manažerech).


Toto jsou jen některé z určujících charakteristik psychopatů, které tento dokument vykresluje. Aspekty psychopatova vztahu k emocím, a konkrétněji jejich napodobování a předstírání, jsou zvláště dobře vyjádřeny doktorem Hareem a zdůrazňují lstivost a úskoky, v nichž jsou psychopati často zběhlí:

„Psychopat používá výrazy obličeje, pohyby rukou, řeč těla, které se zdají být přiměřené základnímu emočnímu stavu, ale jsou falešné… Psychopat se naučil, že existují určité výrazy obličeje, řeč těla, která jsou spojena s tím, co ostatní lidé říkají a že vyjadřují nějaké emoce."Ti chytřejší psychopati napodobují

Chytřejší psychopati napodobují řeč, vzorce, výrazy a vzorce řeči těla, což se zdá být vhodné pro konkrétní okolnosti, ale celý proces má psychopat zcela naučený. Pouze tak předstírá reakce na to, co pozoruje, jak jednají normální lidé. Psychopat je v emočních reakcích na druhé falešný a není pravý. S jejich jednáním nejsou spojeny žádné skutečné základní emoce, jako by tomu bylo u normálního člověka.Emoční mozek u psychopata je vypnutý

Jak jsem zmínil ve výše uvedeném seznamu, je to něco, co bylo podpořeno vědeckým a lékařským zkoumáním prováděných na psychopatech samotných. Tyto vědecké závěry ukazují, že jejich části mozku, které se normálním lidem rozsvítí v reakci na emocionální události, se psychopatům nerozsvítí, jsou bez reakce. Části limbického mozku, jako je hipokampus a amygdala, u psychopata nefungují správně, a tak nejsou schopni zpracovat emocionální události jinak než neutrálně. Následně pak vše předstírají a zahrají dokonalé divadlo.Osobní zkušenost s psychopatem

Osobně jsem ve svém životě potkal několik lidí, kteří se podobně chovali a vykazovali jasné znaky psychopatie. Jednoho z nich bych dokonce označil i za dokonalého psychopata

Seznámil jsem se s tímto člověkem před více jak deseti lety a na pár let se dokonce z nás stali blízcí lidé sdílející i bydlení. Dnes si plně uvědomuji, že jsem jej od momentu seznámení obdivoval, vnímal jsem z něj něco zvláštního, co přitahovalo mou pozornost a co jsem si chtěl sám osvojit.  

Až po letech, co z mého života odešel stejně rychle jako se objevil, jsem si plně uvědomil, že to, co jsem na něm obdivoval, nebyla vysoká míra empatie nebo sociální inteligence, bylo to něco, co mi bylo naprosto cizí -  chladnokrevnost, bezcitnostemoční plochost.

Tento člověk měl "dovednost" ovládnout danou situaci a nadchnout dané lidi. Na první dojem působil tak, že se o vás doopravdy zajímal. I balení holek mu šlo perfektně. Vždy věděl na jakou notu s danou ženou hrát a vždy dosáhl v dané situace toho, co si s předsevzal.  Obchodní jednání bylo to samé.

To by nebylo nic špatného.

Byla to ale jen jeho dokonalá hra, kterou nikdo neprokoukl. Jediné, co však vždy ze všeho vyplynulo jako podstatné, byl pouze jeho vlastní osobní zisk. Dokázal lidi okolo sebe zmanipulovat a nadchnout pro projekty, o které ale měl on sám zájem,  tak, že vše ostatní "nedávalo" smysl.

Pokud jsem se ozval, že situaci vidím jinak, že bych k dané věci přistoupil "podle sebe", došlo i na emoční vydírání: "Vždyť dělej si to jak chceš, ale ty nic takhle nedokážeš, podívej jak to jde mě, ne? Pokud to nehodláš dělat jak ti říkám, nemá smysl abych tady dál zůstával." Nazval bych tuto jeho techniku jako emoční lstivé jojo. Přitáhl si mě tím že mě pro něco nadchl, a pak když chtěl, když už mu to nevyhovovalo, odešel jako by nic okamžitě pryč. A po čase opět znova to samé. Pro mě byl takovýto přístup emočně vyčerpávající, právě protože jsem v tomto setrvával. 

Nebyl ale emočním upírem, a to bylo matoucí, protože žádné emoce ve své podstatě neprojevoval. Uměl však s emocemi ostatních dokonale hrát a kalkulovat. 

Hrál svou hru. Dokázal se za jakékoli situace chladně rozhodovat. I to jsem ze začátku vnímal jako "pozitivní dovednost". Nastal-li jakýkoli problém, vše bylo logické a mělo vždy řešení. Opustila-li ho dívka, zůstával chladný, nikdy jsem ho nezažil smutného. Žádné truchlení, projev žalu. 

Dnes vím, že byl pouze ke všemu a za jakýchkoli okolností chladnokrevný, bezcitný a vypočítavý.

Vzpomínám na jeho slova, když se seznámil s ženou, která mu nakonec porodila několik dětí: "Toto je dokonalá matka mých dětí", prohlásil. Nikdy jsem neslyšel, že by se do ní zamiloval, že by byl i jakkoli zaláskovaný. Ten vztah byl pro něj jen jasný, vykalkulovaný. 

Až po letech jsem si uvědomil, že "dokonalá" pro něj znamená, že je součástí jeho plánu, poddajná, poslušná, submisivní a nebude mu na jeho cestě za úspěchem budování jeho impéria klást odpor, pokud ji a děti zabezpečí. I svatba byla pro něj jen aktem, který chtěla jeho žena. Bylo třeba svědka, tak oslovil kohokoli, kdo by to udělal. Nebylo to pro něj nic osobního, nic citového. Jen akt, který se vyžaduje.

Dnes je "úspěšným" podnikatelem v IT a má svou rodinu, kterou dokáže dobře zabezpečit. Věřím, že jej spousta lidí vnímá jako velmi úspěšného člověka. Jenže je to psychopat bez emocí, vždy chladně kalkulující, lstivý, úskočný, dokonalý manipulátor a egocentrista. 

Jako osobnost tohoto člověka dnes vnímám jako nebezpečného.

Dnes jej již v mém životě - vědomě nemám. 

Mohu ale upřímně říct, že mi trvalo léta, než jsem si to uvědomil a pochopil, o jakého přesně člověka se jedná. Léta, co jsme jej měl ve svém životě aktivně, jsem sám emočně trpěl, protože jsem plně nechápal psychózu psychopata a jak se psychopat může k druhým chovat a jak druhé může ovládat a i zneužívat.

Potkali jste v životě již psychopata?Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Ti za Tvůj názor k tomuto článku v komentáři!