Středověká skandinávská slova čar a kouzelEtymologie jednotlivých slov nás kolikrát může překvapit tím, kam se samotný význam posunul nebo naopak jak se úplně změnil a jak je dané slovo nebo výraz užívám v soudobém jazyce. Zajímavé jsou i slova čar a magie. Podívejme se na středověká skandinávská slova magie a okultních věd a jejich význam.


ALU (ᚨᛚᚢ)Nejběžnější a nejmocnější výraz, jak se běžně věří. Jedná se o zaklínací runové slovo. Možná to sahá až k nejstaršímu severoevropskému základu "al", což znamená magickou sílu, magii obecně. Magické použití slova bylo pravděpodobně velmi rozmanité. Nejobecnější výklad je následující – „vysvěcení a oddanost; magická síla a moc; moudrost".

Je známo několik modifikací tohoto kouzelného slova; zde jsou některé z nich:

 • "slalu" - varianta doplněná o runu moci a vítězství; 
 • "folslalu" - je komplexní varianta známá z brakteátu z Fakse; 
 • "halg alu" - je další komplikovaná varianta, jejíž význam se jen velmi obtížně odvozuje.

SAR (ᛊᚨᚱ)Také velmi často používané posvátné slovo. Možnou rekonstrukcí významu je „putování při hledání moci“, což je třeba chápat nejen doslovně, ale i obrazně.


AUJA (ᚨᚢᛃᚨ)Toto slovo samo o sobě znamená „štěstí“. Použití tohoto slova jako zaklínadla má tedy účel přinést štěstí.


GIBULAUJA (ᚷᛁᛒᚢᛚᚨᚢᛃᚨ)Složitá verze předchozího slova. Jedná se o kombinaci dvou slov, která znamenají „dát štěstí“ nebo „dát štěstí.“ Je důležité, aby se v této verzi objevila runa Gebo, která odpovídá významu kouzla jako celku.


LAþU (ᛚᚨᛒᚢ)"LAPHU" je velmi časté zaříkávací slovo; spojení slova s ​​prastarým kmenem s významem „pozvání“, „vzývání“. Toto je jedno z posvátných slov, která byla součástí vyvolávání kouzel.


LAUKAZ (ᛚᚨᚢᚲᚨᛊ)


Mnoho badatelů spojuje toto posvátné slovo se starodávným skandálem laukaz „divokou cibulí“, která byla posvátnou rostlinou a byla uctívána protože údajně měla velkou magickou moc hlavně ochranné povahy. Proto má slovo podobný směr působení. Je však třeba mít na paměti, že LaukaR je možná jednou z nejstarších variant jména runy Laguz, což je také třeba mít na paměti při používání tohoto posvátného slova.


Kouzelná středověká skandinávská jména a nápisy

Jména těch, kteří praktikovali severskou tradici, také sloužila jako slova moci:

 • "Erilaz" - pán run; Gothský duchovní, kněz; 
 • "Vitki" - kouzelník, čaroděj, pán run. 

Nápisy - dobrá přání mají také magické vlastnosti. Hlavní tradiční pojmy jsou následující: 

 • "Alag" - „přítomnost, vliv“, 
 • "Auja" – „štěstí“, 
 • "Gina" – útoky „obdařený božskou silou“.


Starověká islandská kouzelná slova

Island bezpochyby patří do skandinávských zemí, je to i znát v podobnosti výrazů ve výrazech čar a kouzel:

 • "keþa" (Keþa's) - "pomoc hrobů" - znamená ochranu dědictví
 • "Ale" - "pivo, plný pohár" - prosperita
 • "þaliR" - „sokol, muž“ - odvaha, odvaha.
 • "hararar" - „agilní, rychlý“ - rychlost a síla
 • "baijar" - "magie" - magická síla
 • "laiþigar" - „nenávist, potíže“ - nechutné
 • "Halar" - „kámen“ - odolnost
 • "viðr" - „les“ -spojení s přírodou
 • "wiðugastir" – „mistr“ – další označení eril
 • "hús" - "dům"
 • "ladawarija" - "chráněno zemí" - ochrana před zemí (což znamená, že duchové země budou chránit).
 • "lönnruner" – „keš run“ – zná tajemství obsažené v runách.
 • "faikinar ist" – „navštívený čarodějnictvím“ – zmocněn
 • "raunijar" - "ten, kdo se snaží" - zkouší svou ruku
 • "siklisnahli" - „pomoc ohně“ – ochrana duchů ohně
 • "teitr" - „šťastný“ -štěstí, šťastný
 • "elska" - "láska, milovaná" - porozumění, láska.

(Vybrané výrazy jsou z publikace podle L. Peschela. Praktický průvodce runami. St. Paul, 1996)Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Ti za Tvůj názor k tomuto článku v komentáři!