Tajuplný slovní čtverec z Pompejí SATOR / ROTASSlovní čtverec SATOR je označován za nejstarší slovní čtverec na světě a pochází z trosek Pompejí v Herculaneu, města pohřbeného v popelu během erupce Vesuvu. Slovní čtverec SATOR/ROTAS nicméně nalezneme napříč historií a kulturami. Tajemný je tento slovní čtverec tím, že tak tvoří palindrom, který lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava, shora dolů nebo i zdola nahoru) a má vždy stejný význam. Tím jeho tajemnost nekončí. 

Pojďme se podívat na graffiti tehdejší doby, ze kterých se stal meme.

Pompejský slovní čtverec, který se nalezl na zdi v koupelně, má však svůj život napříč dějinami. Magický čtverec se tak objevuje při archeologických průzkumech v Evropě a v Mezopotámii. Ve 4. – 5. st. po Kr. se vyskytoval v Egyptě. V 9. století se objevuje na skalních malbách v Kapadokii. Nalezneme jej ve středověkých kostelech, renesančních grimoárech a objevuje se poměrně hodně v lidových magických praktikách. 
Základní popis slovního čtverce z Pompejí

Tajuplný slovní čtverec z Pompejí se skládá z pěti vzájemně propojených slov (ne pouze latinských) a je často používán jako ochranný talisman. Lidé jej používali jako ochranu před zlými duchy, kteří díky tomuto čtvercovému palindromu chyceni v opakujícím se cyklu a ztratí schopnost ublížit těm, kteří jsou pod jeho ochranou.


Kromě toho byl tento slovní čtverec používán k odstranění uhranutím a horeček a také jako pomůcka pro bezpečné cestování. Lidé jej tak nosily jako přívěšky na těle. Často je umisťován nad dveře a je vyryt na předmětech pro ochranu v domácnosti a pro ochranu před zlými jevy. 


Slovní čtverec z Pompejí se skládá pouze z pěti slov. 


S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Přesný překlad tohoto tajuplného slovního čtverce z Pompejí je stále diskutován. Primárně zahrnuje témata farmáře orajícího své pole a neustálé údržby obdělávání půdy. 
  • SATOR – (z latinského slova serere = sít) toto slovo můžeme přeložit jako rozsévač, sázeč; zakladatel, prapředek (obvykle božský) nebo i jako původce
  • AREPO – (slovo je neznámého původu) pravděpodobně se jedná o vlastní jméno, buď vymyšlené, nebo možná egyptského původu není to nicméně latinské slovo, ale zpravidla je překládáno jako jméno Arepo. V italštině Arpa znamená harfa, a v turečtině je Arpa ječmen, Zajímavé spíše je, že když si slovo přečtete pozpátku, dostanete slovo opera, což v latině znamená práce.
  • TENET – (z latinského  tenere = držet) Toto slovo zde tedy znamená (on, ona , ono) drží, ale i rozumí nebo má a i mistři; držitel dogmatu a i držení jako podstatné jméno.
  • OPERA – (z latinského slova opus = práce) Můžeme toto slovo přeložit i jako dřina, péče, činy, pomoc, služba, úsilí/problém. Toto slovo pozpátku je předešlé vysvětlené slovo AREPO.
  • ROTAS – (z latinského slova rota = kolo, kruh) jedná se o akuzativ (4.pád) množného čísla -  rota). Pozpátku je to stejné slovo jako slovo první, tedy SATOR.

A Interpretace je na vás.

Větu lze tedy přeložit: Rozsévač Arepo drží s námahou kola. 
Větu lze tedy přeložit také jakoZemědělec Arepo pracuje s pluhem.
Větu lze tedy přeložit ale i takto: Zakladatel Arepo rozumí dřině, co se opakuje.
Větu lze přeložit nicméně ještě jinak: Rozsévač vede svá kola s péčí (opatrně)
Větu lze však přeložit také mystičtějiPrapředek Sémě (Arepo) je držitelem věčnosti.
Opačný pohled na slovní čtverec - anadrom

Existuje celkem osm možných palindromických lineárních uspořádání pěti čtvercových slov. Polovina z nich má střídavé souhlásky a samohlásky a polovina ne.

Problém je v tom, že k tomuto výkladu dojdeme pouze v případě, že čteme jednotlivá slova po řádcích zleva doprava. A to značně omezuje interpretaci slovního čtverce.

Na tento  slovní čtverec se ale můžeme dívat úplně opačně a to z pohledu anadromu. Vysvětlení 2) 

I když jednoduchý řadový recitál slov neposkytuje žádný podrobný komentář o strategii pro konstrukci tohoto a dalších těsných slovních čtverců, popisuje strukturu čtverce. I bez znalosti významu některého ze slov je možné to vidět lze „analyzovat“ směrem ven ze středu čtverce a dívat se oběma způsoby:

Centrální palindrom ve spojení s vnitřním anadromem a párem vnějšího anadromu, stejně dobře popisuje slovní čtverec ale bez jakékoli dynamické informace o pořadí kroků při hledání správných slov.


Kdo ví? Pohled na součásti a strukturu těsného čtverce rozděleného do tří částí může některým lidem pomoci objevit pokyny skryté v tomto slovním čtverci, které jsou ve skutečnosti již integrovány do tohoto příkladu, ale nejsou okamžitě zřejmé.

Gramotné a fonetické perspektivy na slovním čtverci sator-rotas nemusí být pouze buď a nebo. Jsou to komplementární popisy různých aspektů téhož objektu, stejně dobře zakotvené v diagramu a souvisejících palindromických nebo i anadromických větách.

Zkuste nalézt vlastní význam přes anadrom nebo i přes palindrom:

  • S A T O R - rozsévač, zakladatel, prapředek, prapůvod, božskost (ve smylsu historie), původce, zemědělec
  • A R E P O - Arepo (jako jméno), soulad, sémě, plod, semeno, 
  • T E N E T - drží, má (moudro), nese (dogma, moudro), rozumí, je mistrem
  • O P E R A - dílo, pevný, pomoc, služba, úsilí, pomoc, dřina, námaha
  • R O T A S - kola, kruh, opakování, nekonečno

Ať už je původní význam slovního čtverce jakýkoli, je rozhodně nádhernou slovní hříčkou. John George Hohman například používá tento slovní čtverec ve svém slavném grimoáru The Long Lost Friend, jako kouzlo k „uhašení ohně bez vody“. Hezký popis propojující dva živly.

Pojďme si trochu hrát s tímto tajemným slovním čtvercem.


To nejjednodušší na začátek 


Přečtěte si nejprve jednotlivá slova postupně od shora dolů:
SATOR   AREPO   TENET   OPARA   ROTAS

Nyní si přečtěte stejná slova pozpátku a zjistíte, že je to to samé:
SATOR   AREPO   TENET   OPARA    ROTAS


K tomu samému dojdeme ale i kombinací palindomu a anadromu, tedy tak, že budeme číst slova z horního levého rohu nebo i naopak z dolního pravého rohu ale s prohozeným prvním a posledním slovem:

ROTAS   AREPO   TENET   OPARA   SATOR


Křesťanská interpretace slovního čtverce SATOR/ROTAS

Může se v těchto pěti řádcích skrývat nějaký mystický záhadný smysl. Zajímavý je i příběh jedné z interpretací významu tohoto slovního čtverce. Rozluštění nalezli dva lidé nezávisle na sobě: Němec Felix Grosser a Skandinávec Sigurd Agrell

Ti oba roku 1925 oznámili, že konečně přišli s rozluštěním významu.

Slovní čtverec SATOR celkem obsahuje 21 písmen na 25 polích (5x5), kde každé druhé písmeno je pro zajímavost samohláskou. 

Podle jejich interpretace je význam skryt v dvakrát opakovaném slovním spojení "PATER NOSTER", tedy modlitby Páně, která se křižují v e středu slovního čtverce v písmenu N. To seskupení těchto 21 písmen interpretovali v seskupení podobající se kříži:
Zbývající čtyři písmena (dvě A a dvě O) stojí bokem. Jak Grosser tak i Agrell je interpretovali jako slova samotného Ježíše: „Já jsem Alfa i Omega, Začátek i Konec“ (Zj 21,6). Vysvětlení 2)


Podle Grossera se "A" a "O" opakují v sudých čtvercích:


Interpretace Grossera jde ještě dále a dešifrovaný čtvercem tak obsahuje kryptogram kromě dvou slov TENET i latinská slova ARA AEREA s významem „oltář" a i kupříkladu latinské slovo SERPENS (had).Nová studie slovního čtverce SATOR/ROTAS

Nová krátká studie slovního čtverce byla publikována v roce 2009 v Cambridge University Press. Jiného  novějšího rozboru jsem se nedopátral.Interpretace slovního čtverce přes čísla numerologie

Nejfascinující aspekt slovního čtverce však lze nalézt v jeho numerologickém členění. Každé slovo v talismanu, ať už v řádku nebo ve sloupci, lze zredukovat na číslo 1. 

Numerologové tvrdí, že toto opakování a soudržnost dává slovnímu čtverci Sator ještě neobyčejnější schopnosti. 

Ale to už jsme hodně ve světě fantazie._____
Vysvětlení 1) Anadrom je slovo, které tvoří jiné slovo, když je napsáno pozpátku.
Vysvětlení 2) Pro vysvětlení je třeba uvézt, ž v latině se psalo řecké písmeno Omega písmenem OŽádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Ti za Tvůj názor k tomuto článku v komentáři!