Význam: Solve et coagula"Solve et coagvla" je prastará zásada alchymie „rozpustit a koagulovat“ a znamená, že něco se musí nejprve rozložit nebo zničit, aby bylo možné později složit nebo postavit něco nového. Alchymista svou operací otevírá zemi, aby z ní vytěžil kovy; Tato operace se nazývá rozpouštění (SOLVE). Pak je tvaruje stejným ohněm, prostřednictvím "Umění" (COAGVLA).


Alchymisté chápali výraz „Solve et coagula“ v jeho doslovném a i metafyzickém smyslu. Pro vytvoření nových látek bylo nutné rozbít stávající. Například tavení kovů za účelem vytvoření nové slitiny. Ale transmutace kovů byla chápána i jako obdoba osobní a duchovní transmutace člověka k dokonalosti. Ke stvoření nového člověka bylo nutné zničit toho starého.

"Je nutné, aby tělo zahynulo a zemřelo, má-li být vyjmuta duše, kterou uzavřelo. A z této kvintesence přenesené do čistého těla, dokonale známého fixovaného, ​​se zrodí nové stvoření, zářivější než kdokoli z těch, ze kterých pochází." (volný překlad z italštiny)

Tento Fulcanelliho (autor alchymistických knih) citát odkazuje na alchymistickou práci, která spočívá v oddělení světla od temnoty, která jej zahaluje, a v koncentraci nebo koagulaci tohoto světla v čistém těle. Můžeme tedy shrnout, že člověk se musí zbavit "obalu", který ho pokrývala od dob původního zrodu. Jedině tak se bytosti podaří zbavit se starého člověka, aby dal vzniknout zrození nového.


Solve et coagula a Baphomet

Bafomet nebo Baphomet je znám jako modla, kterou měli údajně uctívat samotní templáři, přičemž původní podoba této modly je také nejasná. Druhou variantou je symbolická bytost podobná démonu s hlavou kozla zvaná „mendéský kozel sabatu“, kterou si většina z nás spojí se "Satanem".  Tento hermeneutický a satanistický symbol znázorněný bytostí s hlavou kozla a tělem člověka má svůj původ u francouzského okultisty Eliphase Léviho (1810 - 1875), ten ji nazýval „sfingou okultních věd“ v jeho díle Dogme et Rituel de la Haute Magie.Na Baphometově pravé paži je slovo "SOLVE", zatímco na jeho levé paži je slovo "COAGVLA." Tato slova dohromady tvoří  právě frázi „solve coagula“ nebo tedy „solve et coagula“.

Jedná se tedy o frázi s  přímým významem „rozpuštění a koagulace“. Jde o výraz používaný v praktikách středověkých alchymistů, která považovala obecné kovy za elementy, ze kterých lze vytvořit zlato, hledali všeléky, elixíry dlouhověkosti, atd. 

Nicméně můžeme toto spojení vykládat i jako nekonečný cyklus zrodu a zániku. To bylo právě postaveno na okultní magii, která měla tyto teorie uvézt v realitu. Fráze „solve et coagula“ byla mantra používaná v souvislosti s procesem rozkladu prvků a zpevněných pozic (solve), takže tyto prvky mohly být změněny nebo transmutovány, aby byly sjednoceny v jiné formě (coagvla). 


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Ti za Tvůj názor k tomuto článku v komentáři!