Hlavním viníkem klimatických změn je...Již ze základní školy si pamatuji z biologie a společenských věd spojení jako "životní prostředí", nebo "splodiny", "třídění odpadu", "globální oteplování" nebo  všechny varianty slova "ekologický". Po celou dobu mého dosavadního života jsem však tato slova potkával více v učebnicích, na přednáškách nebo maximálně na kontejnerech na tříděný odpad. Žádná velká akce. Setrvačností jsem se dostali za čtyřicet let k papírovým taškám a brčkům na místo plastových, k částečné recyklaci odpadu nebo k "quasi eko-elektrickým" autům. Je jasným faktem, že člověk přispívá ke klimatickým změnám značnou měrou - a není to CO2 v ovzduší. Nic zásadního jsme jako lidé však zatím neudělaly.


Brčka, třídění odpadu ani elektroauta, která jsou nejspíše větší ekologickou zátěží pro životní prostředí, než spalovací automobily, nic nevyřeší. To už jsme pár desetiletí zaspali. 


Za vším hledej vodu 

V přednášce, kterou moderuje MUDr. Ivan David, CSc. (bývalý ministr zemědělství 1998/9)  diskutují též Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. (ředitel ENKI, o.p.s, přední český klimatolog a hydrolog) a Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. (bývalý prezident agrární komory ČR) právě na téma příčiny klimatických změn a příčiny těchto změn. Mě přednáška zaujala

Odfiltrujte si prosím hned dvě roviny: 
  • Politický aspekt zúčastněných
  • Konspirační název videa

I když nejsem příznivcem politických názorů pana doktora Davida (je členem politické strany SPD). Pokud si odfiltrujete tento politický rozměr, je zajímavé jak málo se v rámci klimatických změn zajímáme o roli vody, o odlesňování a o vodohospodářství obecně.   • Kolik peněz jde do aglomerací, aby se zelenala? 
  • Kolik prostředků a úsilí vynakládáme na ozdravování půdy, kde sejeme obilniny a jiné plodiny? 
  • Kolik úsilí dáváme do ozdravování vykácených lesů?


Všichni pánové poukazují na hlavní příčinu - faktor vody a na to, jak s vodou hospodaříme v prostředí, kde žijeme, kde pěstujeme plodiny,  kde chováme dobytek, atd. Oheň zastavíš, vodu nezastavíš

Voda je život. Tak bychom s ní měly my lidé i zacházet.Bez vody nic neporoste, bez vody nebude ani co dýchat a co jíst. Pokud se nebude schopni postarat o to, aby voda cirkulovala na naší planetě, tak jak má, bude to znamenat náš konec.
Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Ti za Tvůj názor k tomuto článku v komentáři!