Duna: imperiální armáda Sardaukar

Pokud jste již viděli nejnovější film Duna (2021), tak jste museli zaznamenat i scénu sardaurkarského kapitána imperiální armády. Je to velice fascinující hypnotická scéna s velmi osobitou, ponurou a velmi silnou atmosférou. Zajímavé na ní však je, že v samotné knize tato scéna vůbec není.

Myslím si ale, že právě i toto dělá tento jedinečný film tak fascinující. Neustále se k této scéně vracím a snažím se pochopit, "o co tady vlastně jde". Přivedlo mě to až ke knize, k Duna wikipedii a i trochu vlastním teoriím třeba ohledně jazyku těchto drsným vojáků.


Rodná planeta císařského vojska Sardaukar

Pokud jste četli knihu Duna, můžete poměry na planetě imperiální armády Saluse Secundos, rodného světa imperiálního velkorodu Corrinů, možná jinak. Možná vám i přijde vize scénáristy a režiséra nejnovější Duny Denise Villeneuva velmi mizerná a ro někoho naopak velmi blízká tomu, jak si ji mohl představovat samotný Frank Herbert, autor tohoto příběhu.Ve filmu se objeví scéna s nastoupeným císařským vojskem na planetě Salus Secundos. Tato scéna ale v knize nebyla. Myslím si, že i když se Villeneuve odklonil úplně od toho, co v knize je, udělal velmi dobře. touto těžkou scénou planetu Saluse Secundos ožila se vším všudy, jak je v knize představena.Podle knihy jsou samotné podmínky pro život jsou na planetě velmi nepříznivé - a ve filmu je to znázorněno šedí ve všem zobrazeném, těžkým deštěm a zataženou oblohou. Kvůli vysoké radioaktivitě, způsobené atomovým útokem, zde žijí zmutovaná zvířata, například ohromní zuřiví saluští býci nebo nebezpeční lazánští tygři. Kromě toho se zde nacházejí internovaní, doživotně odsouzení vězni, z nichž jsou rekrutováni fanatičtí imperiální vojáci. 
Salusa kdysi bývala hlavní planetou Impéria, avšak neznámý renegátský rod ji zničil atomovým útokem. Od té doby jsou zde podmínky k životu velmi nepříznivé, navíc na planetě žijí nebezpeční zmutovaní tvorové. Salusa je proto užívána jako vězeňská planeta, přičemž internovaní vězni zde vytvořili vlastní kulturu. Život je tu tak náročný, že více než polovina obyvatel zemře během prvních deseti let života zde.


Kdo jsou vojáci císařské armády Sardaurkar?

Sardaukar jsou právě ti imperiální vojáci. Jsou rekrutováni z doživotně odsouzených vězňů, kteří byli na tuto planetu internováni, Právě z vězňů a odsouzenců se taví fanatičtí imperiální vojáci, s tímto označením „Sardaukar“.

Právě imperiální armáda Sardaukarů udržovala rovnováhu mezi velkorody a imperátorem. to udržovalo rovnováhu po deset tisíc let trvání Impéria.

Ti, kteří prokážou schopnost přežít, jsou vybráni do řad Sardaukarů, kde procházejí speciálním výcvikem, díky němuž se jeden sardaukarský voják vyrovná deseti běžným vojákům Impéria. Celá sardaukarská armáda se pak přibližně vyrovná celé armádě všech velkorodů dohromady. To je jedním ze základních předpokladů udržení míru v Impériu - protože imperátor a velkorody se nemohou v přímém boji navzájem zničit a velkorody musejí i mezi sebou spolupracovat, aby je imperátor nezničil jeden po druhém.

Jejich původ není v Impériu běžně znám, jde o informaci, kterou imperátor pečlivě tají. Užívají speciální označení hodností, například burseg (generál) nebo bašár (plukovník). Jedna legie Sardaukarů čítá asi asi 30.000 mužů.

Pro Sardaukary je charakteristická naprostá oddanost imperátorovi a také nesmírná krutost a pohrdání životem. Zpravidla mají na svém těle důmyslně ukryté zbraně (škrtidla ve vlasech, falešné prsty apod.). Nikdy se nevzdávají, a proto je nesmírně obtížné je zajmout.Scéna se Sardaukarským kapitánem ve filmu Duna 2021

Jedná se podle mě o nejtemnější scénu z celého filmu Duna. Je to scéna, kde je nastoupená císařská armáda pod vedením velitele Sardaukarů.

Nastoupené císařské vojsko v pokleku čeká na pomazání krví obětovaných lidí

, kteří leží ve předu hlavou dolů, a jejichž krev stéká do obrovských kádí, ze kterých kněží pomazávají klečící vojáky císařského vojska.

Klečícími vojáky prochází kapitán Sardaukarů potvrzující dva pluky vojáků.
To vše se děje za tlukotu kapek deště a hrdelního popěvku


Jazyk imperiálních vojáků Sardaukar


Sardaukarský jazyk, stejně jako příslušník imperiálního vojska Sardaukar sám, spoléhá na to, že je efektivní a přežije s málem. 

Když jsem viděl tuto scénu poprvé, neuvědomil jsem si, že je to angličtina. Tak tedy kvazi zkomolená angličtina. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o nejbrutálněji účinnou armádu, která pobývá na velmi nehostinné planetě, mají i velmi efektivní, minimalistický jazyk.

Imperiální vojáci Sardaukar našli způsob, jak vše vyslovovat co nejúčinněji tím, že ořezali slova, jak jen mohli, a přitom byli schopni vyjádřit význam. 


Rozhovor mezi kapitánem a knězem v češtině.

Všimněte si, že kapitán Sardaukarů mluví velmi tvrdým jazykem. Zde je český přepis tohoto krátkého rozhovoru:
Kapitán: "Co po nás Baron chce? Harkonennové mají nad Atreidy početní převahu. Baron nás nepotřebuje."
Kněz: "Atreidské legie jsou nejlepší z celého Impéria. Vycvičené Gurneyem Halleckem a Duncanem Idahem."
Kapitán: "Ne! My jsme Saudarkar, císařská elita. Každý, kdo se nám postaví, zemře."
Kněz: "Přesně tak. Tři prapory. Jak bylo dohodnuto."
Kapitán: "Jak císař rozkázal, tak bude vykonáno."

Tady je koncept rozhovoru ve zkomolené angličtině:

Zbavte se 75% zvuků a slabik, a teď smrskněte to, co zbylo a také zjednodušte samohlásky na „eh“, „ah“, „ee“ nebo „oo“. Zrychlete to tak, abyste získali téměř nadlidskou schopnost produkovat doslova dva zvuky najednou, zvuky přes zvuky. 


Zkusme si tedy toto otestovat na anglickém přepisu, co slyšíme:

“No! We are the Sardauker!” (Ne! My jsme Sardaukar)
“N. th Sardauker!”

Pokud toto zkomprimujete a zrychlíte, dostanete toto:
“Nah! (Tha/Sa)daukar!”

Další příklad: 
“Those who stand against us fall!” (Každý, kdo se nám postaví, zemře.)
“ se-who st- gai-st u- falla “

Pokud toto zkomprimujete a zrychlíte, dostanete toto:
“Suh-oost-ageesta-fallah”

A ještě jeden příklad: 
“It is done” (Jak bylo dohodnuto.)
“It s-d- “
“Et’sa-duh”


Jediné slovo, které nezkracují, je „Sardaukar“. Což je bezva. Možná je to již zkrácená verze něčeho původně delšího. 

Lidé, kteří na tomto filmu pracovali, si hezky s jazykem Sardaukar pohráli, jej dostali do zajímavé úrovně, co myslíte?


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Ti za Tvůj názor k tomuto článku v komentáři!