Jak funguje 100 letá konspirační teorie?Propaganda je stará jako lidstvo samo. Karikatura se používá odjakživa též k zdůraznění a parodování daných problémů a tíživých témat. Konspirační teorie, které věří, že nejnovější technologie jsou nebezpečné a zodpovědné za řadu onemocnění, jako je rakovina, vidiny, těžké migrény, potraty atd. jsou též dílem dobré propagandy.

Dobrým příkladem propagandy konspirační teorie byla obava i z elektrifikace.

Díky tomuto démonizování nového vynálezu elektrického proudu kolovalo mezi lidmi veřejné povědomí, že elektrika je nástrojem samotného ďábla, že škodí zdraví atd.

Například v elektřinou osvícených lokálech a restauracích museli číšníci přesvědčovat hosty, že je osvětlení bezpečné a že jim nepoškodí zdraví. A představte si následně situaci s prvními automobily se spalovacími motory na silnicích, které byly přizpůsobeny maximálně koňskému spřežení. Dílo samotného ďábla!

Toto je karikatura z roku 1889. 
Kdybych vám teď řekl, že se takto tenkrát před 100 lety démonizovala snaha elektrifikovat veřejné prostranství ulic, ale i obchodů a restaurací, ais byste ani nad tím nepochybovali, že?

Jenže pravda není černobílá, propaganda se snaží pravdu černobílou udělat.


Právě i tento obrázek je příkladem "dobré propagandy" konspirační teorie. Není to "anti-elektrická propaganda". Jedná se o karikaturu skutečné události, smrti člověka jménem Johna Feekse.

Okolnosti, díky kterým tato karikatura vznikla, jsou důležité.

V té době byly trolejové dráty ve městech hroznou spletí drátů vedených všude možně. Elektrické vedení nemělo žádnou ochranu ani bezpečnostní prvky, když se jich člověk dotkl, jako tomu je dnes.

Elektřina zabila v té době mnoho dalších lidí nejen v New Yorku. Nikdy to ale nebylo nic tak strašného jako v případě smrti pochůzkáře Johna Feekse na Manhattanu poté, co se v roce 1889 dotkl vedení vysokého napětí.

Bylo to společenské trauma. Tisíce lidí viděly a cítili podívanou usmrcení člověka osobně a další statisíce o ní četly a viděly ilustrace v novinách. A právě v této souvislosti vznikla i tato karikatura.

Například noviny The Tribune napsaly, že to bylo více než deset let, co město zažilo „tolik neklamných náznaků lidového neklidu a hněvu“ (Zdroj: Publicism.info) kvůli smrti Johna Feekse.
V obchodech a domech, v tramvajích a na rozích ulic byla smrt tématem konverzace několik dní po této strašné události. A tato karikatura tedy nedémonizuje elektrifikace samotnou, ale úplně něco jiného.

Dokud nebyl Feeks zabit, lidově se předpokládalo, že obyčejný telegrafní nebo telefonní drát je za všech okolností neškodný,“ četlo se v novinách The Sun, ale to bylo předtím, než „mnoho tisíc lidí vidělo chudáka opékajícího se na spleti drátů chrlících oheň..". (Zdroj: Publicism.info)

Tehdejší desinformační zprávy, které mezi lidmi kolovaly, dokonce tvrdily, že jeho hořící tělo bylo zamotané do vedení, kde zůstalo asi rok. Pravda byla taková, že to hasičům trvalo celou hodinu, než sežehlé tělo Johna Feekse sundali. 

I tady se fakta překrucovala, aby se z daného příběhu udělala větší senzace. Z hodiny se udělal rok.

Co je tedy přesně na této karikatuře z roku 1889?

Je pravděpodobné, že muž v drátech je vyobrazením Johna Feekse, pochůzkáře, který zemřel na Manhattanu poté, co se v roce 1889 dotkl vedení vysokého napětí.

Nakonec je snad třeba poznamenat, že i samotný autor karikatury je neznámý. Není příliš známo, zda záměrem karikatury bylo propagovat zrušení elektřiny nebo nebezpečí vedení, které nemělo nějakou ochranu, když se jej člověk dotkl.

Samozřejmě, když se podíváme na karikaturu, lze ji vzhledem k jejímu názvu a povaze jasně kategorizovat jako „antielektrickou“. Musíme ale vzít v úvahu, že tvůrce mohl upozorňovat na nebezpečí elektřiny nebo prosazovat silnější regulaci, ochranu, ale ne to, že chtěl tuto inovaci úplně zakázat.

Strach z elektrického vedení a elektrifikace byl na přelomu minulého století více méně oprávněný. Nikdo se na konci 19. století v tomto novém rozvíjejícím se odvětví bezpečnostní regulaci nebo standardizaci. Vedení elektriky bylo jednoduše řečeno životu nebezpečné. Elektrické vedení často nebylo dostatečně navlečeno nad zemí a často padalo, což vedlo k četným úrazům elektrickým proudem od těch, které zasáhli, nebo těch, kteří se je pokusili odstranit, aniž by si byli vědomi nebezpečí, které to může znamenat. Nemluvě o příbězích, jako jsou groteskní úmrtí pohraničníků jako John Feeks, které karikatura údajně zobrazovala.

Jako takové bylo pro mnohé pravděpodobně přirozeným instinktem bránit se přijetí elektřiny a existovalo mnoho protielektrické propagandy. To ano. Ale důvodem byla nízká bezpečnost vedení.

BTW. právě publicita kolem incidentu smrti tohoto muže byla jedním z důvodů, proč společnosti začaly dávat elektrické vedení pod zem. Nakonec se průmysl zlepšil a mnoho vedení bylo pohřbeno pod zem, čímž se odstranilo riziko úrazu elektrickým proudem a tato inovace se stala stále více přijímána.


Propaganda konspiračních teorií funguje, pokud ...

Dávní odpůrci elektřiny měli oproti například odpůrcům 5G sítí jednu věc jako jasný důkaz, kterou teoretici spiknutí 5G nemají; četná úmrtí, která přímo souvisela s elektrifikací a vedením elektrického proudu.
Samotná propaganda a i propaganda konspiračních teorií "funguje dobře" v momentě, kdy smícháte pravdu a ocukrujete ji strachem, nenávistí, pomluvou a dostatečně krát ji zopakujete, aby se dostala do povědomí lidí.

Po prvním odmítání jasného nesmyslu, které propaganda konspirační teorie brání, přijdou pochyby a po pochybách snaha najít důkazy proč tomu tak je nebo není. Nakonec zvítězí víra v to, že pokud tomu věří ostatní, tak jak by to nemohla být přeci pravda?

Jednoduchým příkladem je právě tato karikatura.

Kdo z vás si na začátku myslel, že se jedná o karikaturu propagující antireklamu na elektriku?

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Ti za Tvůj názor k tomuto článku v komentáři!