Volební programy politických stran ve vizuálních mapách slovNapsaná slova mají tu moc, že dokáží měnit dějiny. Vzpomenu dvě knihy, které zasáhly do života každého člověka na této planetě: Bible a Mein Kampf. Politické strany se snaží vystihnout své přesvědčení do svých volebních programů, někdy to jsou desítky stránek, které stejně nikdo nečte. Jak ale vypadají volební programy ve vizuální mapě slov? U některých stran se člověk diví, jaká slova se nejvíce opakují...


Jak jsem vygeneroval mraky slov politických programů?

 1. Pro tento "jiný vhled" na politické programy stran jsem použil volně dostupný nástroj WordItOut.com
 2. Texty volebních programů jednotlivých politických stran jsem kopíroval přímo z jejich stránek nebo pokud byly ke stažení ze stažených programů v pdf.
 3. Barva mraku slov ani fot a barva textu neodráží danou politickou stranu a její používané barvy a fonty
 4. Vybral jsem 12 politických stran nebo hnutí, která jsou abecedně seřazeny dle názvu strany/hnutí od A až Z

Co mraky slov vytvořené z politických programů zobrazují?

V každém mraku slov velikost písma reprezentuje míru opakování daného slova v daném programu. Jaká slova jsou v textu  politických stran nejvíce opakovaná? Jaké je to nejčastější slovo? U každé strany to je jinak.


Výsledek je zajímavý, u některých stran až komický. U některých politických programů jsem se až divil co v mraku slov vidíte nejvíce. Někdy vůbec žádný obsah, na který strany staví kampaň. Někdy jsou tam slova, která naznačují i zajímavé podněty.


Zajímavá opakující se slova v jednotlivých programech politických stran

 • ZELENÍ:  U tohoto programu mě zaujala opakující se slova "LÁSKOU" a "SROZUMEM", "MILUJEME" nebo "KLIEDEM", tedy výrazy, které bych ve volebním programu nečekal.
 • VOLNÝ BLOK: Tady na mě bafla slova "RODIČE", "VÝCHOVĚ", "ČESKÉ", interpretaci různých asociací nechávám na čtenáři.
 • ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE: Ústředním slovem je sloveso "JE", což jiný program neobsahuje. Ostatní mají ústřední slovo "NA"/ "PRO". Další slova opakující se v různých pádech jsou "ŠVÝCARSKO/Ý"  a "NEUTRALITA/NEUTRÁLNÍ", což nepřekvapí.
 • SPOLU: Tento program v sobě obsahuje hodně akčních sloves jako "PODPOŘÍME", "BUDEME", "ZAJISTÍME", "VYTVOŘÍME" nebo "ZJEDNODUŠÍME".
 • SPD: Tento program má hodně slov "MUSÍ" (kdo musí?)
 • PŘÍSAHA: Slovo "SE" se používá často ve spojitosti osoby (my, vy, oni) se plus sloveso. Proč pasivní hlas?
 • PIRSTAN: mají hodné zvýrazněné slovo "DOSTUPNÉ".  Dostupnost  politiků, státního aparátu je něco zajímavého, co asi chce každý, když jde na úřad.
 • LEVICE: úplně prázdný program, co se týče akčních výrazů a leadershipu. Najdete zde opakující se slova jako "SE", "PRO", "JE", "CHCEME", "KTERÉ", "JAKO", "VE", "ZA".
 • KSČM: V tomto programu je často používané slovo "PRO" a "KONEC". Že by tušili, že končí?
 • KORUNA ČESKÁ: Tento program se  žádným výjimečným opakujícím slovem nevyznačuje.  Nepřekvapí ale slovo "PANOVNÍKA".
 • ČSSD: Tato strana má v programu opakující se slovo "PANDEMIE", což se u ze žádných vybraných stran nevyskytuje, "MUSÍ", "PRO" a "ZAVEDEME".  Proč stavět program na pandemii?
 • ANO: Ústředním slovem, které se nejvíce opakuje je "UNIE"/"EU" a "ANO". Tato slova podtrhují další opakující se výrazy jako "POLITIKY", PARLAMENTU", ČLENSKÝCH", "EVROPSKÉ", "ČLENSKÉ", "FINANČNÍ", "ZEMÍ" nebo "HOSPODÁŘSKÉ". V tomto programu nenajdete nic ohledně "rodiny", "důchodů" a ani "bydlení".  Politický program ne pro lidi, ale pro instituce samotné.

A jestli mraky slov vytvořené z politických volebních programů nereprezentuje něco víc, nechávám na čtenářích. Minimálně jsou některá zvýrazněná slova zarážející a i překvapivá metadata.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Ti za Tvůj názor k tomuto článku v komentáři!